13
kolovoz
2020

Izvješće općinskog načelnika o radu u vremenskom razdoblju od 11.11.2018. do 11.11.2019. godine

Poštovani mještani Općine Martijanec bliži se blagdan Svetog Martina, nebeskog zaštitnika naše župe i naše Općine Martijanec. To je blagdan dolaskom kojeg se u našem kraju tradicionalno podrazumijeva protek jedne radne godine, podvlači crta i sagledavaju rezultati našega rada u polju, vinogradu, podrumu, na radnom mjestu, obitelji i svakog od nas osobno.

Slijedom toga odlučio sam isto primijeniti i na rad općine, te Vam kao osobama koje su me izabrale na ovu javnu dužnost  i koje su jedine ovlaštene odlučivati o kvaliteti moga rada podnosim Godišnje izvješće o radu, problemima i aktivnostima kako općine, tako i mene osobno u vremenu od 11.11.2018 do 11.11.2019., te planovima za 2020. godinu.

Zbog nedostatka vremena i malog broja pratećeg osoblja ovo izvješće sam do sada podnosio samo Općinskog vijeću u skladu sa zakonskim obvezama, svakih 6 mjeseci. Međutim mišljenja sam da su mještani jedino mjerilo rada načelnika i općine i da ovakova godišnja izvješća općinskog načelnika Vama mještanima koji ste me birali na ovu poziciju moraju biti moja redovna godišnja obveza, te se obvezujem istu činiti i ubuduće, a ispričavam se zbog toga što to nisam stigao izvršiti za 2017. i 2018. godinu, ali izvješća iz tih godina dostupna su Vam na web stranicama općine pa ih svatko zainteresiran može tamo i vidjeti.

Izvješće podnosim kako slijedi:

I ZAVRŠENE INVESTICIJE I INVESTICIJE U REALIZACIJI

A/ Ključne investicije:

Dječji vrtić Martijanec –  izgradnja započela 01.02.2019., završetak se očekuje početkom 2020 godine, a početak rada 01.09.2020, ukupna vrijednost projekta biti će oko 11,5 milijuna kuna,

II Faza Rekonstrukcija javne rasvjete i zamjena LED žaruljama – završen projekat, u kojem su zamjenjeni stupovi i postavljena LED rasvjeta u naseljima: Rivalno, G.Martijanec, Slanje i dio Hrastovljana. U 2020. planira se III faza kojom bi se sa krajem 2020. u svim naseljima Općine uvela LED javna rasvjeta.

U tijeku završetak III faze, odnosno završetak asfaltiranja cijele prometnice Slanje –  Stari vrh – Ukupna dužina te prometnice iznosi cca 2,5 km.

Izvršeno projektiranje i u tijeku čišćenje kanala Madaraševec – Hrastovljan – Projektiranje je financirala Općina Martijanec, a radove vrše Hrvatske vode. Projekat je od presudnog značenja za obranu od poplava naselja: Hrastovljan, Čičkovina i Madaraševec jer će se njime tijekom velikih kiša spriječiti ulijevanje Plitivice u kanal čija je funkcija odvodnja vode iz navedenih naselja

Početak izgradnje druge faze biciklističke staze uz županijsku cestu Martijanec – Hrastovljan – radovi se izvode u suradnji sa ŽUC-om po principu 25% općina, 75 % ŽUC, do kraja 2019. godine očekuje se završetak radova u vrijednosti 625.000,00 kuna. A tijekom 2020. očekuje se potpisivanje ugovora o izgradnji kompletne dionice u više faza, čime bi zaključno do 2021 uz ovu najfrekventniju županijsku prometnicu bila izgrađena jedna biciklistička staza u ukupnoj dužini od cca 4 km.

Izvršena zamjena krovišta na objektu NK Čičkovina

Završena Studija obrane od poplava Općine Martijanec – Studija je financirana od strane Hrvatskih voda i ista je polazni dokumenat za strateške aktivnosti Hrvatskih voda s ciljem obrane od poplava naselja Općine Martijanec.

Završena energetska obnova zgrade OŠ Martijanec – završeni radovi financirani sredstvima EU i Varaždinske županije.

B/ Manje investicije:

Sanirano krovište općinskog objekta na adresi Rivalno 31 – za potrebe buduće vinogradarsko-voćarske udruge ili druge javne potrebe.

Postavljeni natpisi s nazivima ulica, obnovljene oglasne ploče u svih 9 naselja općine, sanirana oštećenja staza na grobljima, postavljena staza opločnika između šk.dvorane i KIC-A – ovi radovi izvršeni su uz pomoć osoba upućenih na rad za opće dobro, a općina je financirala materijal i potrebiti alat.

Sanirano Vatrogasno spremište u Madaraševcu i u tijeku postavljenje rolo vrata, očekivani završetak kraj 2019.g.

Planira se asfaltiranje prostora ispred vatrogasnog spremišta Slanju – rok za završetak do kraja 2019. godine.

II         INVESTICIJE U FAZI PROJEKTIRANJA ILI ISHOĐENJA POTREBITIH DOZVOLA

Izgradnja parka i parkirališta kod Župne crkve Sv.Martina – Izrađen parcelacijski elaborat,  prikupljeni svi potrebiti posebni uvjeti, u tijeku izrada glavnog projekta, a potom slijedi podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Aktivnosti se odvijaju u skladu sa dogovorom sa mons.Josipom Mrzljakom, međutim, uz konstantne opstrukcije lokalnog župnika.

Pregovori sa ŽUC-om u cilju sklapanja Ugovora o zajedničkoj izgradnji jedne trake biciklističke staze uz županijsku cestu Martijanec – Hrastovljan – u više faza zaključno do 2021. godine.

Pregovori sa ŽUC-om u cilju sklapanja Ugovora o zajedničkoj izgradnji jedne trake biciklističke staze uz županijsku cestu Križovljan – Slanje ukupne dužine 3,30 km – u više faza zaključno do 2021.

Potpisan ugovor za Evidentiranje i projektiranje prometnice V odvojak (Stari vrh – Vrbanovečko) – Izrađen parcelacijski elabora,  prikupljeni svi potrebiti posebni uvjeti, u tijeku izrada glavnog projekta, a potom slijedi podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Izgradnja ove prometnice prijavljena je na projekat „šumski putevi“.

U tijeku potpisivanje ugovora za Evidentiranje i projektiranje prometnice Martijanec – Madaraševec u cijeloj dužini od cca 2,5 km.

Pripremamo novac i aktivno sudjelujemo u projektu projektiranja i izgradnje kanalizacijske mreže Aglomeracija Ludbreg – Tokom ove godine za područje Općine Martijanec izdana je građevinska dozvola, te su od strane projektanta definirane financijske obveze Općine Martijanc koje bi trebale iznositi cca 4 milijuna kuna koje će Općina Martijanec morati izdvojiti do 2023. godine za sudjelovanje u ovom projektu.

Završeno je projektiranje rekonstrukcije krovišta objekta „Stara škola Hrastovljan – nadamo se da će do kraja ove godine biti odobreno korištenje dodjeljenih nam sredstava LAG-a u iznosu od 100.000,00 kuna za sanaciju krovišta objekta ćime bi se  stvorile pretpostavke za početak etapnog uređenja općinskog Etno centra.

U tijeku su pripreme za raspisivanje javnog natječaja za projektiranje objekta za Dnevni boravak starijih osoba koji bi trebao biti začetak budućeg staračkog doma, te projektiranje objekta Vatrogasnog centra.

Potpisan ugovor o brandiranju općine i razvoju destinacijskog turizma– s ciljem stvaranja prepoznatljivosti i definiranja turističke ponude Općine Martijanec i dizanja na višu razinu slavljenja Martinjskih običaja, budući da smo tokom ove godine od strane Ministarstva kulture, zajedno sa još 23 JLS imenovani baštinikom ovog zaštićenog kulturnog dobra-nematerijalne kulturne baštine.

U tijeku razgovori na temu pomoći Općine u dogradnji OŠ Martijanec – Nažalost bez pomoći Općine Martijanec, pretpostavljam zbog dugova po JPP-u Varaždinska županija očito nije u stanju izvršiti svoju zakonsku obvezu brige o Osnovnoj školi Martijanec i osiguravanja uvjeta za jednosmjensku nastavu. Naime svi znamo je nama u ispunjenju naše zakonske obveze izgradnje dječjeg vrtića pomogla jedino ova Vlada RH dok nam Varaždinska županija u tu svrhu, svih 25 godina nije dala niti jednu lipu i nije ih bilo briga kuda naša djeca idu u vrtić. To ih međutim ne sprječava da sada o nas traže zaduživanje i pomoć u izvršenju njihove zakonske obveze dogradnje OŠ Martijanec. Sramotno je da se je jedna županija dovela u situaciju da joj u ispunjenju njenih zakonskih obveza mora pomagati jedna mala, siromašna Općina Martijanec. Međutim zbog dobrobiti naše djece, spremni smo sudjelovati u razgovorima u koliko će isti biti usmjereni na trajno rješavanje kompletne problematike korištenja školskog kompleksa u Martijancu, uključujući školsu dvoranu, igrališta, biciklističkol/pješačke staze i sve ostalo jer je nedopustivo da naši sportski klubovi u dvorani imaju samo jedan termin tjedno, dok sve ostale termine iznajmljuje škola, odnosno županija.

III        KOMUNALNI POSLOVI

Općina Martijanec po službenim rezultatima Ministarstva zaštite okoliša zauzela je drugo mjesto u Varaždinskoj županiji po količini odvojenog otpada u 2018 godini. (prva je općina Sv.Ilija) Hvala svima koji su se uključili u sustav zbrinjavanja otpada i tvrtki Prekom d.d.

Usprkos tome imamo problema sa nesavjesnim mještanima koji povremeno odlažu otpad na ilegalnim odlagalištima a koja redovito dva puta godišnje naši vrijedni volonteri i članovi udruga dobrovoljno čiste. Hvala im na tome.

Mještane pak pozivamo da zbog očuvanja okoliša za svoju djecu, Općini Martijanec prijave nesavjesne osobe koje uništavaju javne puteve, nelegalno odlažu otpad u okoliš, na grobljima ili sl.  ili ne održavaju svoje nekretnine. Mještani to mogu učiniti anonimno, telefonom, putem naše interaktivne web stranice, putem facebooka ili osobnim dolaskom u općinu. Bitno je samo dostaviti podatak o mjestu, vremenu i neki podatak o počinitelju koji je zatečen u odlaganju otpada, fotografiranje je također dozvoljeno.

Komunalni radnici općine poslove: održavanja groblja, puteva, javnih površina i ošasne imovine održavali su uspješno usprkos vrlo kišnoj godini, a iste su vršili sukladno godišnjem planu održavanja, ali i po pozivu mještana.

Legalizirani su objekti: 3 mrtvačnice, sportski objekat u Slanju i spremište komunalne službe

Prema godišnjem programu rada mjesnih odbora zavažani su i strojno održavani putevi u nizinskom dijelu općine sa 700 m3 prirodnog šljunka i eruptivnom zapunom u vinogradarskom dijelu općine. Hvala tvrtki Colas na godišnjoj donaciji prirodnog šljunka.

IV        UDRUGE, SUBVENICIJE STANOVNIŠTVU I DRUŠTVENO-POLITIČKI DOGAĐAJI U OPĆINI TOKOM 2019

Možemo konstatirati da bi društveni život u Općini Martijanec trebao biti puno bolji i da na tom polju još uvijek nismo postigli potrebitu razinu rada. To nažalost nije problem samo naše općine, već društva općenito jer mladi jednostavno gube interes za rad za opće dobro.  Mi to vidimo i zbog toga rad svih udruga zbog pada broja članova nastojimo usmjeriti na način da sve što rade ne rade ne samo za svoje članove, nego i za članove drugih udruga i sve mještane. U tom smislu Općina prilikom dodjele godišnjih sredstava za rad pojedine udruge traži od svake udruge kojoj dodjeljuje sredstva da organizira ili aktivno sudjeluje u organizaciji barem dvije manifestacije od interesa za sve mještane općine.

Rad naših udruga svodi se uglavnom na entuzijazam njihovih predsjednika ili pojedinaca, odnosno jednih te istih osoba koje iz godine u godinu marljivo vuku rad pojedinih udruga žrtvujući svoje slobodno vrijeme na račun obitelji i vlastite djece. Želim takovim entuzijastima puno upornosti, razuma i volje za rad u njihovim udrugama. Hvala im za sve što su učinili za dobro svoje udruge ali i općine.

A rezultati njihovoga rada vidljivi su ove godine naročito kod nogometnih klubova koji će gotovi svi ove godine završiti u I Županijskoj nogometnoj ligi, vidljivi su u uspješnoj organizaciji malonogometnog turnira u Križovljanu koji je ove godine bio definitivno najposječenije događanje u općini, ali i u radu s mladim uzrastima u vatrogastvu i nogometnoj školi. Ponosni smo na ove rezultate i svesrdno se nadamo da ćete i slijedeće godine nastaviti u istom ritmu.

Glede daljnjeg financiranja rada udruga ovdje ću javno i odgovorno reći: Svaka udruga ili pojedinac čiji su rezultati promotor prepoznatljivosti svih mještana Općine Martijanec, svaka udruga koja prema općini ispunjava svoje ugovorom o dodjeli sredstava preuzete obveze i ne bavi se političkim djelovanjem, uvijek može računati na bilo kojih vid podrške Općine Martijanec i za takove udruge novca jednostavno mora biti.

Međutim imamo dvije udruge čiji predsjednici svoje osobne i političke interese predstavljaju kao interese svih članova udruge. Njihovi predsjednici od početka ovog mog mandata nisu zadovoljni rezultatima izbora u našoj općini pa rad svojih udruga, usprkos drugačijem mišljenju njihovog članstva usmjeravaju u političku sferu, a kod svoga članstva i članstva drugih udruga šire mržnju i raspiruju neargumentirano nezadovoljstvo spram Općine Martijanec, opstruiraju aktivnosti na koje su se ugovorno obvezali, te šire mržnju i razdor spram drugih udruga koje uredno surađuju sa Općinom Martijanec.

A glede pak spomenute dvije udruge želim njihove članove samo upoznati s nekim činjenicama da bi mogli objektivno rasuđivati:

Predsjednik jedne od tih udruga poznat je kao jedan od prvih ratnih invalida ove općine kojem nije uspjelo kandidirati svoga sina za zamjenika načelnika Općine i vjerojatno zbog toga njegova udruga ne sudjeluje u akcijama Općine na koje se je obvezala Ugovorom o dodjeli financijske pomoći udruzi za 2019.g.. Usprkos tome Općina je udruzi za njen rad u 2019. dodijelila 20.000,00 kuna i još uvijek joj omogućuje  besplatno korištenje prostorija Društvenog doma u Sudovčini, što nažalost više bojim se nećemo moći tolerirati.

Predsjednica druge udruge u direktnom je sukobu interesa jer je uz to što je predsjednica udruge istovremeno i vijećnik Općinskog vijeća Općine Martijanec te u tom svojstvu vrši pritisak na ostale vijećnike da se upravo njenoj udruzi dodjele značajna financijska sredstva za rad udruge u koju je za tajnika udruge kooptirala člana svoje stranke također Općinskog vijećnika. Usprkos tome što je Općina Martijanec udruzi dala na besplatno korištenje prostorije uz društveni dom u Martijancu, te joj je  tokom 2018. godine dodjelila ukupno 17.000,00 kuna, odnosno povećala sredstva za 7.000,00 kuna, udruga broji jedva trećinu umirovljenika s područja Općine Martijanec a predsjednica udruge svoj stranački politički rad prezentira kao rad za sve umirovljenike s područja Općine Martijanec šireći među njima razdor i podjele na članove udruge koji imaju tzv.prava i nečlanove koji nemaju nikakova prava. Ako se netko samoproglasi zastupnikom interes svih umirovljenika, onda mora i djelovati u cilju zaštite interesa svih umirovljenika općine, a ne samo njoj politički podobnih.

Naravno da takovu udrugu nismo ove godine financirali u njenom radu, te ćemo svim umirovljenicima općine s mirovinom do 1.500,00 kuna isplatiti Božičnicu u iznosu od 100,00 kuna koja do sada nikada nije bila isplaćivana našim umirovljenicima, a za sve umirovljenike, bez obzira na visinu mirovine organizirati ćemo prigodan prijem tokom mjeseca prosinca 2019. godine tijekom kojeg ćemo sa njima razmotriti mogućnosti jednakog odnosa prema svim umirovljenicima općine bez obzira jesu li ili nisu članovi udruge umirovljenika. Znam da 100,00 kuna po osobi nije puno za pojedinca, ali s obzirom na ukupan broj umirovljenika, nažalost proračunske mogućnosti nam u ovom trenutku ne dozvoljavaju više. .

Ovo sam morao pojasniti kako bi članovi svih udruga stekli objektivan uvid u razloge opstrukcije pojedinih aktivnosti Općine, vječitog nezadovoljstva nekih udruga i pojedinaca radom Općine i prikazivanja Općinskog načelnika kao babaroge koja želi ugasiti rad pojedine udruge.

Naravno da ovakav moj stav pojedincima ne ide u prilog jer ih to 20 godina nitko nije pitao i naravno da takovima načelnik ne valja.

Tražim samo da se vidi kako udruga utječe na promociju općine van njenih granica, da nam se podnese Izvješće o radu udruge i inventurne liste kako bi se vidjelo jeli udruga svojim radom povećala ili smanjila imovinu i kuda je utrošila dodijeljena joj financijska sredstva. To se traži od svih nas koji trošimo javni novac, pa je logično da se to traži i od udruga. Ako je to za nekog previše onda ja nisam za obavljanje funkcije načelnika i o tome čete sigurno znati odlučiti kad za to dođe vrijeme, ali na žalost onih koji tako ne misle zasad je tako kako je, još se malo neka strpe ostala mi je još samo godina i pol do kraja mandata.

Nadam se da sam svima uspio pojasniti da Općina, a pogotovo ja osobno nemam interes niti potrebu gasiti rad bilo koje udruge kako to pojedinci zbog svojih osobnih interesa prezentiraju jer su udruge život jedne zajednice i osnova javnog rada za opće dobro. Bez udruga nema žive materije koja će konzumirati sve ono što ova općina izgradi. Uzalud nam objekti i infrastruktura koju ćemo izgraditi ako se ubije volja ljudi da u njima svojim radom i zajedništvom pridonose većoj razini kvalitete života, osobnom zadovoljstvu i ponosu svakog našeg mještana što pripada nekoj kvalitetnoj udruzi, projektu ili što živi u našoj općini.

Udrugama je ove godine za njihov rad iz Proračuna općine dodijeljeno ukupno 167.500,00 kuna i to:

  1. Zajednica sportskih udruga Općine Martijanec                      120.000,00 kuna

– od toga za rad NK Polet Martijanec 25.000,00 kuna, Dinamo 01 Vrbanovec 30.000,00 kn

– NK Razvitak Čičkovina 25.000,00 kuna uz to je Općina tome klubu financirala rekonstrukciju i kupnju novog pokrova na objektu kluba u ukupnom iznosu 125.362,00 kuna, 

– Športsko rekreacijska udruga Sudovčina 20.000,00 kuna s time da udruga bez naknade za potrebe svojih aktivnosti tokom cijele godine koristi Društveni dom u Sudovčini i državno zemljište uz Stari mlin u Hrastovljanu. 

– Škola nogometa 15.000,00 kuna, te sredstva potrebna za rad polaznika 5.000,00 kuna

  1. Udruga tjelesnih invalida UTI-LIO Ludbreg                               4.000,00      kn
  2. Udruga antifaš.boraca i antifašista opć. i grada Ludbrega     2.500,00       kn.
  3. Udruga veterana 7.gardij.brigada „Puma“ Varaždin     1.000,00      kn
  4. Udruga Sveti Martin Martijanec                                                         20.000,00     kn
  5. Društvo multiple skleroze Varaždinske županije                                       4.000,00 kn

Sve udruge s područja Općine Martijanec, osim Udruge umirovljenika i ŠRU Sudovčina i ove godine sudjelovale su u dvije akcije čišćenja divljih deponija smeća „Ne dvoji nego smeće odvoji“. U svakoj od akcija sudjelovalo je ukupno 50 volontera. U akcijama je skupljeno oko 6 m3 smeća. Hvala im na istinskom trudu i zalaganju na želji da naš preljepi zavičaj ostavimo nezagađen budućim generacijama.

SUBVENICIJE STANOVNIŠTVU

Ove godine roditeljima novorođene djece odlukom Općinskog vijeća dodijelit će se pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna po svakom novorođenom djetetu.

Općina je kao i svake godine mog mandata financirala boravak djece u vrtićima u iznosu od 700,00 kuna po djetetu

Financirali smo besplatan prijevoza učenika i polaznika predškole, te programa kao što su škola vožnje biciklom, škola plivanja, osigurali smo sredstva za dodjelu novčanih nagrada najboljim učenicima škole s prosjekom 5,0 u iznosu od 1.000,00 kuna po učeniku, kao i učenicima škole koji su svih 8 razreda prošli sa prosjekom 5,0 s nagradama od 1.500,00 kuna, te ostale aktivnosti škole.

Finaciramo besplatan tečaj Engleskog jezika za sve zainteresirane mještane općine – ove godine početni tečaj engleskoga jezika pohađalo je 15 polaznika, a tečaj se nastavlja na stupnju učenja A1/2 iza Martinja, te pozivamo sve zainteresirane da se uključe.

Svim redovnim studentima općine dodjelit će se Božičnica u iznosu od 1.000,00 kuna po studentu

Prvi puta od ove godine dodjelit će se Božičnica i svim umirovljenicima s mirovinom do 1.500,00 kuna mjesečno u iznosu od 100,00 kuna po umirovljeniku. Znamo da je to malo, ali u ovom trenutku nam proračun i kriterij objektivnosti prema svima, toliko dopušta.

DRUŠTVENO-POLITIČKI DOGAĐAJI

Tokom ove godine imali smo prvi i dakle povijesni posjet jednog premjera hrvatske Vlade Općini Martijanec.

Naime, tokom mjeseca kolovoza ove godine Općinu Martijanec i radove na izgradnji vrtića i škole obišao je predsjednik Vlade Andrej Plenković sa ministricama Ninom Obuljan Korižinek i Marijom Vučković, a tokom godine imali smo i posjet Ministra Graditeljstva i potpredsjednika vlade Predraga Štromara prilikom otvaranja II dionice prometnice Slanje –  Stari vrh.

Kad već spominjem političare, svakako moram spomenuti i one bez čije pomoći bi sve ovo bilo puno teže ostvariti, jer pokušavali su mnogi prije nas, ali nažalost kao što vidimo nije im išlo. A nije im išlo iz razloga što naša općina nije imala istinske političke prijatelje i zagovornike njenih interesa u Hrvatskom saboru i Vladi, danas ih na svu sreću imamo. Hvala našim saborskim zastupnicima Anđelku Stričaku i Josipu Križaniću koji ne žale truda i vremena za obilazak terena i svakodnevno pomaganje u radu svima nama Općinskim načelnicima, duboko se nadam da će mještani naše općine to znati cijeniti i vrednovati.

Na kraju, sve mještane, njihove goste i prijatelje pozivam da nam se svake godine redovito pridružite u slavljenju Martinjskih dana Općine Martijanec tijekom kojih nastojimo održavati tradiciju obilježavanja Martinja kao dana zajedništva, kulture, sporta, promicanja martinjskih običaja i gastronomskih delicija a naročito jela od guske, a od sada još i više s obzirom da smo postali i službeni baštinici martinjske tradicije i običaja.

Svoj doprinos realizaciji Martinjskih dana i ove godine daju gotovo sve udruge naše općine, mjesni odbori, ustanove i škola, pa pozivam sve vas da u njima aktivno sudjelujete i ove godine bilo kao gost bilo kao organizator.

Laureatima koje ćemo ove godine nagraditi čestitam na osvojenim nagradama i želim im puno uspjeha u daljnjem radu.

Svim sumještanima želim zdravlja, veselja i dobrih misli, svim Martinama i Martinima želim sretan imendan, a Vašim i našim gostima želim da se u našem Martijancu ugodno osjećaju tijekom predstojećih Martinjskih dana.

S poštovanjem, općinski načelnik Dražen Levak, dipl.iur.