22
rujan
2021

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Martijanec u 2021. Godini.

Općina Martijanec objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Martijanec u 2021. Godini.

U Proračunu Općine Martijanec za 2021. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje prioritetnih projekata/programa udruga u ukupnom iznosu od 188.000,00. Programi i projekti udruga od općeg interesa na području Općine Martijanec za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Martijanec za 2021. godinu jesu oni koji ostvaruju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Općine, a odnose se na:

 1. Poticanje i afirmacija kulturnog amaterizma
  1. Glazbeno – scenske aktivnosti
  2. Promocija vrijednosti, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine
  3. Organizacija redovnih programa
  4. Sudjelovanje na općinskim manifestacijama i promocija izvan Općine Martijanec
 2. Unapređenje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana te potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz domovinskog rata te drugim područjima od interesa za opće dobro
  1. Obrazovni programi (radionice, predavanja, tribine) za unaprjeđenje kvalitete života životnih vještina i drugih sposobnosti
  2. Osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
  3. Poduzetnička kultura i usvajanje novih strukovnih tehnologija
  4. Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara te zaštita i očuvanje prirode
  5. Zaštita biljaka i životinja
  6. Organizacija redovnih programa udruga proisteklih iz domovinskog rata, obilježavanje državnih blagdana i značajnih datuma
  7. Promicanje obrazovanja za održivi razvoj
 3. Promicanje i poticanje na bavljenje amaterskim sportom
  1. Organizacija provedbe programa u području sporta
  2. Organizacija redovnih programa
  3. Sudjelovanje na općinskim manifestacijama
  4. Promocija izvan Općine Martijanec

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave ovog Natječaja te započinje teći s 12.02.2021. godine do zaključno 13.03.2021. godine.