19
travanj
2021

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Viši/a referent/ica za komunalno, poljoprivredno, prometno i građevinsko redarstvo

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel za radno mjesto:

  • Viši/a referent/ica za komunalno, poljoprivredno, prometno i građevinsko redarstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

  • Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske, prometne, pravne ili poljoprivredne struke
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika
  • poznavanje rada na računalu
  • državni stručni ispit
  • položen vozački ispit “B” kategorije

Osim navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće uvjete za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdrastvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Martijanec, Varaždinska ulica 64, 42232 Martijanec, s naznakom “Natječaj za radno mjesto – Viši/a referent/ica za komunalno, poljoprivredno, prometno i građevinsko redarstvo”.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje biti će obavješteni u zakonskom roku.

Cijeli tekst natječaja i dodatne informacije nalaze se u sljedećim dokumentima: