29
studeni
2021

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec 2021.

Nekretnine će se prodati putem javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda – postupak putem kojeg zainteresirani ponuditelji svoje ponude dostavljaju na adresu Općine u zatvorenim omotnicama.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke osobe državljani RH i državljani država članica EU, te pravne osobe registrirane u RH i državama članicama EU. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području RH.

Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 15 dana od dana objave natječaja odnosno u razdoblju od 06. travnja 2021. do 20. travnja 2021. godine.

NOVO: Javni natječaj se produljuje na razdoblje: od 13. do 27. svibnja 2021. godine.

Nekretnine za koje nije zaprimljena nijedna ponuda u prvotnom roku, u tekstu javnog natječaja nisu precrtane.

Tekst natječaja i obrazac ponude nalaze se u dokumentima: