26
rujan
2020

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martijanec

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martijanec.

Zemljišta će se dati u zakup na rok od 5 godina, uz mogućnost produženja ugovora u slučaju da Općina nema potrebu privođenja zemljišta drugoj namjeni.

Postupak javnog natječaja provesti će se usmenim javnim nadmetanjem.

Pisane prijave za sudjelovanje u usmenom javnom nadmetanju se dostavljaju Općini Martijanec u roku od 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Martijanec, odnosno zaključno do 18. rujna 2020. godine.

O danu i vremenu usmenog javnog nadmetanja, ponuditelje će se obavijestiti putem web stranice i oglasne ploče Općine Martijanec.

Detaljne informacije nalaze se u sljedećem dokumentu: