09
travanj
2020

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Martijanec

Temeljem članka 64. stavka 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Martijanec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/19) članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Martijanec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 90/2019) i članka 47. Statuta Općine Martijanec (“Službeni vjesnik Varaždinske Županije br. 10/13, 24/13, 18/18) raspisuje se Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Martijanec.

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zamljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martijanec.

Zemljišta će biti data u zakup na rok od 5 godina, uz mogućnost produženja ugovora u slučaju da Općina nema potrebu privođenja zamljišta drugoj namjeni.

Postupak javnog natječaja provest će se usmenim javnim nadmetanjem. Usmeno javno nadmetanje je postupak u kojem se zainteresirani ponuditelji usmeno nadmeću o visini zakupnine.

Pisane prijave za sudjelovanju u usmenom javnom nadmetanju se dostavljaju Općini Martijanec u roku od 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Martijanec, odnosno zaključno do 16. ožujka 2020. godine.