18
lipanj
2024

Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Općina Martijanec u cilju podupiranja načela transparentnosti i stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga osigurava preduvjete za ostvarenje različitih potreba svojih mještana na način da zainteresiranoj javnosti omogućuje aktivnije sudjelovanje u procesu izrade prijedloga proračuna on-line dostavom komentara, preporuka i prijedloga na usvojeni proračun kako bi se isti mogli razmotriti prilikom izrade proračuna.

Popunjeni obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna potrebno je dostaviti na mail adresu martijanec@opcina-martijanec.hr