12
srpanj
2024

OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04//18 i 112/19– u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec.

Sve informacije dostupne su u dokumentima u nastavku: