28
svibanj
2024

Gdje se nalazimo?


Općina Martijanec se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na pola puta između Varaždina i Koprivnice. Saznaj više...

Obavijest umirovljenicima, korisnicima invalidnine i korisnicima zajamčene minimalne naknade o podjeli uskrsnica

12. ožujka 2024.

Obavještavaju se umirovljenici, korisnici invalidnine i korisnici zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Martijanec koji primaju tuzemnu i inozemnu mirovinu/invalidninu ili zajamčenu minimalnu naknadu istu ili nižu od 320,00 EUR isplata uskrsnice će se obavljati u prostorijama Općine Martijanec. Više informacija dostupno je u dokumentu u nastavku:

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARTIJANEC

5. ožujka 2024.

Na temelju članka 7. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec, KLASA: 940-05/24-01/3, URBROJ: 2186-19-02-24-1, od dana 01. ožujka 2024 godine i članka 47. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 14/21,14/23) općinski načelnik Općine Martijanec dana 05. ožujka 2024. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU […]

Javni natječaj za prijem u službu vježbenika

4. ožujka 2024.

Javni natječaj za prijem u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec na radno mjesto Referent za administrativno-upravne, financijsko-računovodstvene i poslove arhive. Cijeli tekst natječaja i dodatne informacije nalaze se u sljedećim dokumentima:

Javni poziv „Zaželi Ludbreg – Pomažemo starijima, preveniramo institucionalizaciju

1. ožujka 2024.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (kodni […]

3. Zelna čistka Općine Martijanec 2024. godine

16. veljače 2024.

Pozivaju se mještani i sve zainteresirane osobe da se uključe u novu akciju čišćenja okoliša Općine Martijanec. Više o pozivu u nastavku.

OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec

16. veljače 2024.

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04//18 i 112/19– u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec. Sve informacije […]

Natječaj za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Ludbreg za 2024. godinu“

15. veljače 2024.

Upravni odbor Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg radi nagrađivanja najboljih srednjoškolaca i studenata s područja Grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, na temelju odredbi članka 5. Pravilnika o ustrojavanju i djelovanju Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg, raspisuje Natječaj za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARTIJANEC

13. veljače 2024.

Na temelju članka 7. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec, KLASA: 940-05/24-01/2, URBROJ: 2186-19-02-24-1, od dana 12. veljače 2024. godine i članka 47. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 14/21,14/23) općinski načelnik Općine Martijanec dana 13. veljače 2024. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU […]

U općini Martijanec krenuli su radovi na mjesnom groblju u Slanju

1. veljače 2024.

Na mjesnom groblju u Slanju su ovih dana postavljeni novi opločnici i rubnici, a također postavljena je i nova rasvjeta i rasvjetna svjetla. Ujedno, u sklopu sanacije prostora oko grobne kuće, promijenjene su vodovodne cijevi i postavljen je novi šaht. Više u nastavku: https://evarazdin.hr/nasim-krajem/u-opcini-martijanec-krenuli-su-radovi-na-mjesnom-groblju-u-slanju-408000/

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

25. siječnja 2024.

Općina Martijanec objavljuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini na području Općine Martijanec. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Martijanec koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Cilj dodjele financijskih […]

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec

23. siječnja 2024.

Na temelju članka 7. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec, od dana 22. siječnja 2024. godine i članka 47. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 14/21, 14/23) općinski načelnik Općine Martijanec dana 23. siječnja 2024. godine raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec. Više […]

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

22. siječnja 2024.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života. Više informacija dostupno je u dokumentima u nastavku:

Javni poziv za sufinanciranje loznih cijepova graševine u 2024. godini

17. siječnja 2024.

Općina Martijanec poziva sve zainteresirane pravne i fizičke s prebivalištem u Općini Martijanec da se prijave na poziv za sufinanciranje loznih cijepova graševine u 2024. godini s ciljem obnove vinograda elektroničkim putem ispunjenjem online obrasca putem linka https://forms.gle/7LGhnbetLcoUmbyX8 ili putem obrasca prijave koji je objavljen uz ovaj Javni poziv. Rok za podnošenje prijava je od […]

OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec

16. siječnja 2024.

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04//18 i 112/19– u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec 1. REFERENT […]

Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021.-2027. (SRUP Varaždin)

15. siječnja 2024.

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14., 123/17. i 118/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja […]

Obavijest o planu monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

11. siječnja 2024.

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Martijanec u 2024. godini.

9. siječnja 2024.

Općina Martijanec objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Martijanec u 2024. godini. U Proračunu Općine Martijanec za 2024. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje prioritetnih projekata/programa udruga u ukupnom iznosu od 45.100,00 EUR.

Kalendar odvoza otpada za 2024. godinu

8. siječnja 2024.

Objavljena je obavijest o sakupljanju komunalnog otpada za 2023. godinu za Općinu Martijanec. Više informacija dostupno je na linku: https://opcina-martijanec.hr/sakupljanje-i-odvoz-otpada/

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >