02
listopad
2022

Popis država za koje vrijedi sigurnosna mjera samoizolacije i preporuke za osobe koje se nalaze u samoizolaciji

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2, svim osobama koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz država iz točke II. ove Odluke naređuje pridržavanje posebne sigurnosne mjere izolacije u vlastitom domu odnosno u drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija) u kojem za izolaciju postoje odgovarajući uvjeti, u vremenskom trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku. Popis država za koje vrijedi sigurnosna mjera samoizolacije nalazi se u dokumentu na dnu stranice.

Preporuke za osobe koje se nalaze u samoizolaciji:

  1. Nije dozvoljeno izlaziti iz kuće
  2. Svakodnevno kontaktirajte nadležnog epidemiologa
  3. Mjerite tjelesnu temperaturu ujutro i navečer
  4. Obratite pažnju na pojavu simptoma respiratorne infekcije (temperatura, kašalj, otežano disanje…)
  5. Redovito perite ruke sapunom ili koristite hidroalkoholnu otopinu
  6. Redovito čistite i dezinficirajte predmete i površine u prostorijama gdje boravite
  7. Redovito provjetravajte prostoriju
  8. Koristite zasebnu posteljinu, ručnike i pribor za jelo
  9. Osigurajte odvojenu sobu i odvojeno koristite kupaonicu
  10. U slučaju potrebe za odlaskom u zdravstvenu ustanovu prethodno se javite telefonom liječniku obiteljske medicine

Broj nadležnog epidemiologa Varaždinske županije : 099 211 9802