30
srpanj
2021

Poziv za prijavu štete od prirodne nepogode od mraza

Pozivaju se vlasnici i posjednici poljoprivrednih površina na području Općine  Martijanec koji imaju veću materijalnu štetu na poljoprivredi u trajnim nasadima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama, a nastalih uslijed prirodne nepogode mraza u razdoblju od 07.04.2021. do 15.04.2021. godine da prijave nastalu štetu.

Šteta se prijavljuje nadležnom općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,  a prijave se zaprimaju u prostorijama Općine Martijanec, Martijanec, Varaždinska ulica 64, u razdoblju od 22. – 29. travnja 2021. godine, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Šteta se prijavljuje na propisanom obrascu PN – Prijava štete od prirodne nepogode.

Potreban obrazac za prijavu štete može se podići u Općini Martijanec ili preuzeti na službenim web stranicama Općine https://opcina-martijanec.hr/ .

Uz prijavni obrazac štete, oštećeni je obvezan priložiti :

  1. Kopiju osobne iskaznice,
  2. Posjedovni ili vlasnički list za česticu na kojoj je nastala šteta od mraza,
  3. Upisnik sa označenim brojem čestice,
  4. Kopiju žiro ili tekućeg računa.

S obzirom da se šteta prijavljuje po istom postupku kao i kod prijavljivanja ostalih šteta do sada, mole se mještani da pripreme svu potrebnu dokumentaciju, ispune obrazac i postupe prema uputama zbog kratkog roka zaprimanja.

pdf - 435.26 KB