14
travanj
2024

Prirodna nepogoda na području Općine Martijanec

Područje Općine Martijanec je u periodu od 01. lipnja 2022. do 31. kolovoza 2022. godine zahvatila prirodna nepogoda suša te je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi.

Župan Varaždinske županije Odlukom (KLASA: 320-18/22-01/50, URBROJ: 2186-02/1-22-31 od 2. rujna 2022. godine) proglasio je prirodnu nepogodu sušu za područje Općine Martijanec.

Stoga pozivamo sve mještane koji su u upisniku obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva da najkasnije do 10. rujna 2022. godine na propisanom Obrascu PN podnesu prijavu štete od prirodne nepogode – suše.

Uz Obrazac PN, obavezno se dostavlja slijedeća dokumentacija:

  • Upisnik OPG-a za 2022.godinu
  • broj žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja iste

Potpune prijave štete podnose se u pravilu elektronskom poštom na: martijanec@opcina-martiajnec.hr ili osobno u Jedinstveni upravni odjel, radnim danom u vremenu od 08,00 do 14,00 sati ili poštom na adresu: Općina Martijanec, Varaždinska 64, 42 232 Martijanec.

NAPOMENA:
U obrazac PN obavezno se za imovinu na kojoj je nastala šteta unose svi brojevi katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijana kultura na svakoj od čestica te se zasijana kultura iskazuje u m² odnosno ha.

Podaci za dugogodišnje nasade iskazuju se u broju stabala ili trsova.

Uz podatke o šteti potrebno je navesti i postotak oštećenja.

pdf - 645.71 KB