13
srpanj
2024

Projekt širokopojasnog interneta

Ove godine kroz ljetne mjesece očekuje se početak radova, a u kolovozu iduće godine i završetak projekta širokopojasnog interneta, koji obuhvaća i područje općine Martijanec. Cilj ovog projekta je izgradnja širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji koja će osigurati brzi širokopojasni pristup na području Ludbrega, Martijanca, Velikog i Malog Bukovca te Svetog Đurđa.

Cijeli projekt rađen je na modelu javno-privatnog partnerstva, u kojem će Hrvatski Telekom investirati 60% europskog novca, a ostatak financirati vlastitim sredstvima.

”Za općinu Martijanec ovaj projekt je od velike važnosti. Njime će biti osigurana optička mreža koja će svakom kućanstvu na području Martijanca donijeti širokopojasni Internet visoke brzine. Budući da se radi o modelu javno-privatnog partnerstva, projekt će biti financiran od strane Hrvatskog Telekoma. Naravno, ovo je važno ne samo za kućanstva, već i za gospodarstvo, ali i transparentnost javne uprave koja će kroz digitalizaciju biti bitno olakšana, budući da digitalizacija omogućava lakše i jednostavnije komuniciranje u zajednici.” rekao je načelnik Martijanca, Branimir Nađ.