23
rujan
2023

Obavijest o organiziranom odvozu otpadnog građevinskog materijala

Općina Martijanec obavještava sve zainteresirane fizičke osobe-kućanstva koja su uključena u organizirano prikupljanje i odvoz otpada da će u suradnji s komunalnim poduzećem „Prekom“ d.o.o. Prelog organizirati odvoz otpadnog građevinskog materijala.

Odvoz će se provoditi načinom prikupljanja „na kućnom pragu„ u periodu od 17. do 31. siječnja 2022. godine. Građevinski otpad za prikupljanje treba biti smješten na prikladnom mjestu za pristup mehanizacije za utovar i odvoz i smije sadržavati samo građevinski materijal (osim drva).

Svako kućanstvo može tako besplatno zbrinuti 5 tona građevinskog materijala, a svaki dio otpadnog materijala ne može biti teži od 300 kilograma.

Pozivaju se zainteresirani da prijave potrebu odvoza otpadnog građevinskog materijala. Rok za dostavu prijave je 14. siječnja 2022. godine. Prijava se može predati putem elektronske pošte na e-mail adresu martijanec@opcina-martijanec.hr ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec, Varaždinska 64, Martijanec.

Obrazac prijave dostupan je na intemetskoj stranici Općine Martijanec, https://opcina-martijanec.hr/, a može se preuzeti neposredno u JUO Općine, Martijanec, Varaždinska ulica 64, Martijanec.