19
siječanj
2021

Zamjena krovišta na sportskom objektu u Čičkovini

Izvršeni su radovi na zamjeni krovišta na Sportskom objektu Čičkovina.

Vrijednost radova iznosila je 125.362,00kn, a radove je izvela tvrtka Holcinger doo.

Kronologija
21.06.2019.
Brojni projekti se provode, investicije su na razini više desetaka milijuna kuna
Težište informiranja vijećnika vezano za provođenje projekta bilo je na komunalnim aktivnostima. Od važnijih infrastrukturnih objekata imali smo dovršetak krovišta na objektu NK Čičkovina. Pripremili smo i projekte za javljanje na natječaje. Tu je i jedna humanitarna gesta. Znamo da su cijene boravka djece u predškolskim ustanovama za djecu s posebnim potrebama znatno veće, što uglavnom pada na teret roditelja, tako da se Općina uključila u olakšavanje financiranja tih potreba roditelja te djece – rekao je načelnik Levak.
08.11.2019.