02
listopad
2022

Parkiralište uz župnu crkvu u Martijancu

Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju parkirališta za 50 automobila i uređenje parka na k.č.br.12,14,15,16 u k.o. Martijanec u iznosu od 28.500,00 kn.

Uz to izvršena je izmjera, izrađena geodetska podloga i izrađen je geodetski projekat za potrebe projektiranja i ishođenja odgovarajuće dokumentacije u iznosu od 7.187,50 kn.

Kronologija
04.06.2019.
Idejno rješenje Parka i parkirališta uz Župnu crkvu sv. Martina u Martijancu
Općina Martijanec u suradnji sa Varaždinskom biskupijom dala je izraditi Idejno rješenje Parka i parkirališta uz Župnu crkvu sv. Martina u Martijancu. Sa prijedlogom idejnog rješenja usuglasio se je i Varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak uz preporuku da se isti prezentira vjernicima i crkvenim vijećima župe s ciljem zaprimanja eventualnih novih ideja ili primjedbi. Tematski […]
08.11.2019.
Izvješće općinskog načelnika o radu u vremenskom razdoblju od 11.11.2018. do 11.11.2019. godine
Izgradnja parka i parkirališta kod Župne crkve Sv.Martina – Izrađen parcelacijski elaborat, prikupljeni svi potrebiti posebni uvjeti, u tijeku izrada glavnog projekta, a potom slijedi podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Aktivnosti se odvijaju u skladu sa dogovorom sa mons.Josipom Mrzljakom, međutim, uz konstantne opstrukcije lokalnog župnika.