21
travanj
2024

Javni natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica u programu predškole u Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec

1. ODGOJITELJ/ICA U PROGRAMU PREDŠKOLE – određeno vrijeme
1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti za radno mjesto:

  • završen diplomski sveučilišni ili diplomski specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist – odgojitelj predškolske djece
  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece – stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske djece – odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja
  • osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi (čl. 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.)
  • Položen stručni ispit
  • Probni rad 6 mjeseci

UVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Postupak vrednovanja kandidata prijavljenih na javni natječaj provesti će se sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u dječjem vrtiću Vlakić Martijanec, koji je objavljen na web stranici Općine Martijanec.

Cijeli tekst natječaja nalazi se u dokumentima: