28
svibanj
2024

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec u 2020. godini

I. Pozivaju se građani, pravne osobe, političke stranke i udruge građana na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec koja će se dodijeliti povodom Dana Općine 11. studenog.

II. VRSTE, OPIS I UVJETI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

   Javna priznanja Općine Martijanec su:

  1. Proglašenje počasnim građaninom Općine Martijanec,
  2. Nagrada Općine Martijanec za životno djelo,
  3. Nagrada Općine Martijanec,
  4. Plaketa Općine Martijanec,
  5. Zahvalnica Općine Martijanec.

 

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE MARTIJANEC

Počasnim građaninom Općine Martijanec može biti proglašena fizička osoba, koja je svojim javnim djelovanjem, postupcima i radom doprinijela gospodarskom i društvenom razvitku ili je zaslužna za promicanje ugleda, značaja i položaja Općine Martijanec u zemlji i svijetu.

Počasnim građaninom Općine Martijanec ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Martijanec.

 

NAGRADA OPĆINE MARTIJANEC ZA ŽIVOTNO DJELO

Nagrada Općine Martijanec za životno djelo dodjeljuje se građanima Općine Martijanec koji su svojim višegodišnjim radom i djelovanjem postigli trajne i značajne rezultate na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja i drugih područja društvenog života u Općini i tim značajno doprinijeti njezinom razvitku, ugledu i promidžbi.

 

NAGRADA OPĆINE MARTIJANEC

 Nagrada Općine Martijanec dodjeljuje se građanima Općine Martijanec za najvrednije rezultate u protekloj godini u području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja i svih drugih područja društvenog života u Općini Martijanec, čime su doprinijeli njezinom razvitku, promidžbi i ugledu.

 

PLAKETA OPĆINE MARTIJANEC

 Plaketa Općine Martijanec dodjeljuje se trgovačkim društvima, obrtnicima, ustanovama, udrugama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama koje su svojim višegodišnjim radom i djelovanjem postigle uzorne uspjehe u područjima gospodarskog i društvenog djelovanja od interesa za Općinu Martijanec i njezine građane, drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju i promicanje razvitka i ugleda Općine Martijanec te fizičkim osobama za njihov višegodišnji rad i djelovanje na razvoju i unapređenju lokalne i mjesne samouprave u lokalnoj zajednici i to povodom značajnijih obljetnica.

 

ZAHVALNICA OPĆINE MARTIJANEC

Zahvalnica Općine Martijanec dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, za dugotrajno javno djelovanje, donatorima koji su na osobit način doprinijeli razvitku i ugledu Općine Martijanec te fizičkim osobama prigodom obilježavanja značajnijih obljetnica za njihovo sudjelovanje i doprinos u razvoju lokalne i mjesne samouprave te svekoliki društveni angažman u lokalnoj zajednici.

 

III.  Svake godine može se dodijeliti samo 1 (jedna) nagrada Općine Martijanec za životno djelo te 2 (dvije) nagrade Općine Martijanec. Broj ostalih priznanja nije ograničen.

Tijekom jedne godine istoj fizičkoj ili pravnoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje Općine Martijanec.

Nagrada za životno djelo istoj se osobi može dodijeliti samo jednom.

Dobitniku Nagrade Općine Martijanec za životno djelo ne mogu se za iste zasluge dodjeljivati ostale nagrade i javna priznanja sukladno odredbama ove Odluke.

 

IV. Podnositelji inicijativa za dodjelu javnih priznanja dužni su svoje pismene prijedloge dostaviti na obrascu prijave, koji mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martijanec te na web stranici Općine Martijanec. Isti se dostavljaju Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec, Martijanec, Varaždinska 64, u razdoblju od 14. kolovoza 2020. godine do 14. rujna 2020. godine do 12,00 sati.

 

V.. Za sve ostale informacije zainteresirani se mogu javiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martijanec, Martijanec, Varaždinska 64, telefon 673 – 488, 207 – 887, 207 – 876, faks 673 774, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, a tekst javnog poziva istaknut će se na oglasnoj ploči Općine Martijanec, web stranici te na oglasnim pločama pojedinih naselja Općine Martijanec.