07
prosinac
2023

Gdje se nalazimo?


Općina Martijanec se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na pola puta između Varaždina i Koprivnice. Saznaj više...

Obavijest o prekidu isporuke plina zbog radova operatora transporta plina Republike Hrvatske

Obavijesti, 27. travnja 2022.

Obavještavamo Vas da će operater plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske (tvrtka PLINACRO d.o.o.) u sklopu aktivnosti održavanja i razvoja objekata transportnog sustava, u periodu od 02.05.2022. u 08:00h do 04.05.2022. u 08:00h (ukupno 48h), prekinuti isporuku plina preko mjerno-redukcijske stanice MRS Ludbreg. Popis obuhvaćenih naselja Općine Martijanec možete vidjeti na linku: https://www.termoplin.com/prekid-isporuke-plina-02-05-22-ludbreg/ Ostale informacije možete […]

Grad Ludbreg i okolne općine pozivaju građane da ispune anketu o prometu i mobilnosti

Obavijesti, 18. ožujka 2022.

Grad Ludbreg te općine Martijanec, Sveti Đurđ, Veliki i Mali Bukovec pozivaju građane da ispune anketu o prometu. Istraživanje je to koje se provodi za potrebe izrade Studije razvoja sustava održivog javnog prijevoza i sustava nemotorizirane mobilnosti za potrebe navedene mikroregije. Anketa je dostupna na linku na kraju teksta. Prije pet godina Varaždinska, Međimurska i […]

Mjere sustavne deratizacije na području Općine Martijanec

Obavijesti, 11. ožujka 2022.

Obavještavaju se stanovnici Općine Martijanec da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provoditi mjere sustavne deratizacije na području Općine Martijanec od 15.03.2022.g.-18.03.2022.g. Deratizacija će se provoditi u naseljima prema slijedećem rasporedu: 15.03.2022.g. – Vrbanovec, Sudovčina 16.03.2022.g. – Madaraševec, Čičkovina, Hrastovljan 17.03.2022.g. – Gornji Martijanec, Rivalno, Martijanec, Križovljan 18.03.2022.g. – Slanje Početak sustavne deratizacije odgađa […]

< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >