14
travanj
2024

Gdje se nalazimo?


Općina Martijanec se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na pola puta između Varaždina i Koprivnice. Saznaj više...

Predavanje Milivoja Dretara i Stjepana Kovačeka

Obavijesti, 1. prosinca 2022.

Prezentacija Milivoja Dretara koji će prezentirati Podravski zbornik i Stjepana Kovačeka koji će imati prezentaciju o 120 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanovec održat će se dana 04.12.2022. godine u 17:00 sati u prostorijama KIC-a Općine Martijanec.

„Eksplozija u dječjem vrtiću“ ukazala na spremnost žurnih službi

Obavijesti, 15. studenoga 2022.

Općina Martijanec povodom obilježavanja Dana općine organizirala je zanimljivu pokaznu vježbu operativnih snaga vlastitog sustava civilne zaštite. Naime, sve veći broj različitih iznenadnih događaja u zemlji i svijetu, ali i sve strože zakonske obaveze, povod su ovoj godišnjoj provjeri spremnosti, tehničke opremljenosti i osposobljenosti pripadnika različitih sastavnica sustava civilne zaštite na području općine. U središtu […]

Pokazna vježba vlastitih operativnih snaga sustava civilne zaštite

Obavijesti, 9. studenoga 2022.

Općina Martijanec povodom obilježavanja Dana općine organizirati će zanimljivu pokaznu vježbu vlastitih operativnih snaga sustava civilne zaštite. Naime, sve veći broj različitih iznenadnih događaja u zemlji i svijetu, ali i sve strože zakonske obaveze, povod su ovoj godišnjoj provjeri spremnosti, tehničke opremljenosti i osposobljenosti pripadnika različitih sastavnica sustava civilne zaštite na području općine. U središtu […]

Obavijest – provođenje sustavne deratizacije na području Općine Martijanec

Obavijesti, 24. listopada 2022.

Obavještavaju se stanovnici Općine Martijanec da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provoditi mjere sustavne deratizacije na području Općine Martijanec od 24.10.2022.g. – 27.10.2022.g. Deratizacija će se provoditi u naseljima prema slijedećem rasporedu: 24.10.2022.g. – Vrbanovec, Sudovčina 25.10.2022.g. – Madaraševec, Čičkovina, Hrastovljan 26.10.2022.g. – Gornji Martijanec, Rivalno, Martijanec, Križovljan 27.10.2022.g. – Slanje Početak sustavne […]

pdf - 482.62 KB

Poziv roditeljima djece (starija od godinu dana) s prebivalištem na području Općine Martijanec

Obavijesti, 19. listopada 2022.

Poziv roditeljima djece (starija od godinu dana) koja su jasličke, vrtićke, predškolske ili školske dobi (od 1-4. razreda) s prebivalištem na području Općine Martijanec, a koja ne pohađaju Osnovnu školu Martijanec ili Dječji vrtić Vlakić Martijanec, da dostave podatke o djetetu (ime i prezime, adresa i datum rođenja). Podaci se mogu dostaviti na e-mail adresu […]

Prirodna nepogoda na području Općine Martijanec

Obavijesti, 5. rujna 2022.

Područje Općine Martijanec je u periodu od 01. lipnja 2022. do 31. kolovoza 2022. godine zahvatila prirodna nepogoda suša te je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi. Župan Varaždinske županije Odlukom (KLASA: 320-18/22-01/50, URBROJ: 2186-02/1-22-31 od 2. rujna 2022. godine) proglasio je prirodnu nepogodu sušu za područje Općine Martijanec. Stoga pozivamo sve mještane koji su […]

pdf - 645.71 KB
< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >