01
listopad
2022

Gdje se nalazimo?


Općina Martijanec se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na pola puta između Varaždina i Koprivnice. Saznaj više...

Prijave za besplatan tečaj engleskog jezika i informatike

Obavijesti, 17. studenoga 2018.

Općina Martijanec obavještava sve zainteresirane osobe s prebivalištem na području Općine Martijanec da su u Proračunu Općine osigurana sredstava za organizaciju besplatnih tečajeva engleskog jezika i informatike koji će se organizirati u zavisnosti od iskazanog interesa stanovništva.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoju prijavu dostave: osobno, poštom ili na e-mail martijanec@opcina-martijanec.hr u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec na adresi Varaždinska 64, Martijanec zaključno do 26.11.2018.g..

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje s javnošću, 15. studenoga 2018.

Dana 12. listopada 2018. godine na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućeni su sljedeći prijedlozi akata:

  • Proračun Općine Martijanec za 2019. godinu s Projekcijom Proračuna za razdoblje 2020. – 2021. godine i Planom razvojnih programa u 2019. godini
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2019. godini
  • Program gradnje objekata društvene ingrastrukture na području Općine Martijanec u 2019. godini
  • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Martijanec za 2019. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Program utroška šumskog doprinosa za 2019. godinu
  • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Martijanec u 2019. godini
  • Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Martijanec za 2019. godinu

Javna tribina o gospodarenju otpadom Općine Martijanec

Obavijesti, 12. studenoga 2018.

Pozivamo Vas na Javnu tribinu o gospodarenju otpadom Općine Martijanec koja će se održati 11.12.2018. u 18 sati u Društvenom domu Općine Martijanec.

Doznajte sve o gospodarenju otpadom, od zakonskog okvira, načina gospodarenja otpadom, obavezama JLS, postignutim rezultatima, građevinama za gospodarenje otpadom, načinima formiranja cijena… Cilj tribine je da kroz javnu raspravu razjasnimo sve nejasnoće po pitanju razvrstavanja otpada.

Projekt “Ne dvoji nego smeće odvoji” je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Savjetovanje s javnošću, 19. listopada 2018.

Temeljem obveze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 16/18) objavljujemo Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) putem Internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga

Savjetovanje s javnošću, 12. listopada 2018.

Temeljem obveza iz Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i ostalih posebnih zakona objavljujemo “Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga”:

Prekvalifikacijom do posla, besplatna prekvalifikacija za zanimanja kuhar i slastičar

Obavijesti, 26. rujna 2018.

Gospodarska škola Varaždin započela je s upisima za prekvalifikaciju u sklopu EU projekta “Prekvalifikacijom do posla”. Projektom se omogućuje dugotrajno nezaposlenim osobama, starijim od 34 godine, prekvalifikacija za zanimanje kuhar ili zanimanje slastičar što će im omogućiti stjecanje novih znanja i vještina i povećati njihove mogućnosti uključivanja na tržište rada.

Motivacijske radionice za sve zainteresirane polaznike, održati će se 2. listopada 2018. godine u 15:00 sati u Gospodarskoj školi Varaždin.

Više o projektu pročitajte u sljedećem dokumentu:

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec u 2018. godini

Javni pozivi, 12. rujna 2018.

Na temelju članka 13. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Općine Martijanec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 19/08.) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec objavljuje sljedeći Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec u 2018. godini.

Poziv za predlaganje financiranja javnih potreba u području društvenih djelatnosti iz Proračuna Općine Martijanec u 2019. godini

Javni pozivi, 20. kolovoza 2018.

Na temelju članka 6. Odluke o ustroju Jedinstvenog odjela Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 27/10) te ukazane potrebe za financiranjem javnih potreba iz područja kulture, znanosti, zdravstva, sporta, djelatnosti ustanova, udruga građana i društava sa sjedištem na području Općine Martijanec u 2019. godini iz sredstava proračuna Općine Martijanec, Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec objavljuje sljedeći Poziv za predlaganje financiranja javnih potreba u području društvenih djelatnosti iz Proračuna Općine Martijanec u 2019. godini.

< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >