19
svibanj
2024

Poziv roditeljima djece (starija od godinu dana) s prebivalištem na području Općine Martijanec

Poziv roditeljima djece (starija od godinu dana) koja su jasličke, vrtićke, predškolske ili školske dobi (od 1-4. razreda) s prebivalištem na području Općine Martijanec, a koja ne pohađaju Osnovnu školu Martijanec ili Dječji vrtić Vlakić Martijanec, da dostave podatke o djetetu (ime i prezime, adresa i datum rođenja).

Podaci se mogu dostaviti na e-mail adresu martijanec@opcina-martijanec.hr ili na broj telefona 042/673-488 do 31. listopada 2022. godine.