29
listopad
2020

Gdje se nalazimo?


Općina Martijanec se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na pola puta između Varaždina i Koprivnice. Saznaj više...

Dvorac Patačić-Rauch


Spominje se sredinom 18. stoljeća kada je u njemu živio Gabrijel Gotal, posljednji potomak stare plemićke obitelji koja je posjedovala srednjovjekovni grad Gotalovac.  Saznaj više...

 
 

Crkva sv. Križa u Križovljanu


Crkva sv. Križa je srednjovjekovna crkva te spada među najstarije očuvane crkve na širem području kontinentalne Hrvatske. Saznaj više...

Slanje


Slanje se prvi put spominje godine 1248. Godine 1259. posjed Slanje su pak od kralja dobili župan Tomo i zagrebački biskup. Saznaj više...

Hrastovljan


Povijest sela počinje s posjedom Otočec 1598. godine, a ime Hrastovljan prvi put se spominje 1625. godine u jednom popisu martijanečkih posjeda. Saznaj više...

Rijeka Drava


Prirodna granica Općine Martijanec s Međimurskom županijom. Saznaj više...

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga akata

Savjetovanje s javnošću, 7. siječnja 2019.
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Martijanec
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o komunalnoj naknadi

Internetsko savjetovanje – Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Savjetovanje s javnošću, 7. siječnja 2019.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga akta  putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću: Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 07. siječnja 2019. do 22. siječnja 2019. godine.

Poziva se javnost za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga akata

Savjetovanje s javnošću, 2. siječnja 2019.
 • Odluke o o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Martijanec i
 • Odluke o izmjeni Odluke o vrstama, kriterijima i načinu ostvarivanja pomoći u sustavu socijalne skrbi koje se isplaćuju iz Proračuna Općine Martijanec.

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Savjetovanje s javnošću, 21. studenoga 2018.

Dana 19. listopada 2018. godine na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućen je prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Razlog donošenja akta koji je predmet savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je izvršenje obveze propisane člankom 98. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18).

Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljen je na internetskim stranicama Općine Martijanec, www.opcina-martijanec.hr, dana 19. listopada 2018. godine i trajao je do 19. studenoga 2018. godine.

Zainteresirana javnost bila je ovlaštena u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja, svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Općini Martijanec na adresu e-pošte martijanec@opcina-martijanec.hr.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje s javnošću, 15. studenoga 2018.

Dana 12. listopada 2018. godine na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućeni su sljedeći prijedlozi akata:

 • Proračun Općine Martijanec za 2019. godinu s Projekcijom Proračuna za razdoblje 2020. – 2021. godine i Planom razvojnih programa u 2019. godini
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2019. godini
 • Program gradnje objekata društvene ingrastrukture na području Općine Martijanec u 2019. godini
 • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Martijanec za 2019. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • Program utroška šumskog doprinosa za 2019. godinu
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Martijanec u 2019. godini
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Martijanec za 2019. godinu

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Savjetovanje s javnošću, 19. listopada 2018.

Temeljem obveze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 16/18) objavljujemo Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) putem Internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga

Savjetovanje s javnošću, 12. listopada 2018.

Temeljem obveza iz Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i ostalih posebnih zakona objavljujemo “Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga”:

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga načina pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Savjetovanje s javnošću, 21. prosinca 2017.

Općina Martijanec temeljem obveza iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) provodi internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada , te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 21. prosinca 2017. do 19. siječnja 2018. godine.

Dokumenti se nalaze u prilogu:

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga plana gospodarenja otpadom Općine Martijanec za razdoblje 2018.-2023. godine

Savjetovanje s javnošću, 13. prosinca 2017.

Općina Martijanec temeljem obveza iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) provodi internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Martijanec za razdoblje 2018.-2023. godine te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 13. prosinca 2017. do 12.siječnja 2018. godine.

Dokumenti se nalaze u prilogu:

< 1 2 >